Netwerkbijeenkomst 20 maart 2024

Niet van toepassing

Op 20 maart heeft er een succesvolle netwerkbijeenkomst van Leergeld Wassenaar plaatsgevonden in het van Heeckerenhuis.

Willem van Moort, de voorzitter van het bestuur, en Tjitske Quist, de coördinator van het team, namen zo’n 40 belangstellenden mee in de werkwijze en dagelijkse gang van zaken op het kantoor. Daarna was er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het belangrijke werk van Leergeld. Vertegenwoordigers van de gemeente, donateurs, sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsorganisaties waren aanwezig. 

De geslaagde opkomst gaf eens te meer aan dat Leergeld in Wassenaar een rol van belang speelt. LGW hoopt nog lang te mogen rekenen op de financiële steun van de Wassenaarse en overige donateurs.