Wie zijn wij?

Niet van toepassing

Historie

Stichting Leergeld Wassenaar is opgericht op 6 november 2015 en is op 12 januari 2016 als zelfstandige Leergeld stichting van start gegaan in de gemeente Wassenaar.

Organisatie

In onze organisatie is er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een team van vrijwilligers werkzaam voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor financiële ondersteuning van kinderen.

Stichting Leergeld Wassenaar werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Dagelijkse leiding, bestuur & intermediairs

Dagelijkse leiding:
De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aanvragen samen met het team van Leergeld Wassenaar.

Deze bestaat uit:

 • Tjitske Quist
 • Alice Been
 • Simone van der Steenstraten

Intermediairs:

 • Conny Bernet
 • Lydian Schuchard

Bestuur:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan. De samenstelling van het huidige bestuur is:

 • Willem van Moort, voorzitter
 • Kees van Iwaarden, secretaris
 • Cees Lankhof, penningmeester
 • Ariani Stretton, lid fondsenwerving
 • Jacqueline van Oorschot, lid communicatie

Beleid

De doelstelling van Stichting Leergeld Wassenaar is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) in de gemeenten Wassenaar te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Wij streven er naar de komende jaar onderstaande aantallen aanvragen te behandelen:

Jaartal Streefgetal aantal geholpen kinderen
2021 395

Stichting Leergeld Wassenaar wil haar doelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

 1. Directe hulpverlening aan kinderen;
 2. Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
 3. Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden die een voorwaarde zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het zijn de prioriteiten van Stichting Leergeld Wassenaar voor de komende jaren. Het gaat daarbij om:

 1. Het genereren van lokale inkomsten;
 2. Bevordering van de lokale naamsbekendheid;
 3. Versterking van de interne organisatie;
 4. Uitwisseling van good practicesmet andere Leergeld stichtingen.